ЗА НАС

“КАНТОРА СОФИЯ” е една от утвърдените през годините агенции за недвижими имоти в гр. София. Клиенти на агенцията са както големи български и чуждестранни компании, строителни фирми, банки и търговски дружества, така и физически лица, които намират решение на своите имотни предизвикателства с професионалното съдействие на екипа на “КАНТОРА СОФИЯ”.

Стабилните позиции на “КАНТОРА СОФИЯ” сред силната конкуренция в бранша се дължат на добрата организация на работата, спазване на високи стандарти за професионална етика и добри търговски практики, точно определяне на потребностите на клиентите и успешно финализиране на поетите задължения. За да улесни своите клиенти и с цел качествено завършване на всяка сделка или проект, когато е необходимо “КАНТОРА СОФИЯ” ангажира и други тесни специалисти- адвокати, архитекти, строителни инженери, геодезисти и др.

„КАНТОРА СОФИЯ‘‘ подпомага клиентите си през целия процес на покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, консултации в областта на недвижимите имоти, маркетингови проучвания и реклама, консултиране и съдействие при избора на ипотечен кредит за покупка на имот и управление на недвижима собственост.