КОНТАКТИ

КАНТОРА СОФИЯ
ул. Петър Парчевич 9, ет. 2

Аниел Гочев | управител
тел: 0888 581 252
aniel@sofia-property.com

Яна Петкова
тел: 0885 751 014
iana@sofia-property.com

Емилия Хаджидимева
тел: 0884 504 481
emiliya@sofia-property.com