УСЛУГИ

„КАНТОРА СОФИЯ‘‘ подпомага клиентите си през целия процес на покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, консултации в областта на недвижимите имоти, маркетингови проучвания и реклама, консултиране и съдействие при избора на ипотечен кредит за покупка на имот и управление на недвижима собственост.

Посредничество при покупко-продажба на  недвижими имоти;
Посредничество при наемане и отдаване по наем на недвижими имоти;
Подготовка на документи, необходими за сключване на сделката; 
Предварителни проверки за наличие на тежести върху имоти – ипотеки, възбрани, искови молби и др. в съответните административни служби;
Съдействие при прехвърлянето на собствеността пред нотариус;
Управление на недвижими имоти;
Пазарни проучвания за недвижими имоти;
Съдействие при получаване на кредит за покупка на имот.