0888 581 252
бул. Фритьоф Нансен 33, ет. 2, София
contact@sofia-property.com

Продажби

наеми

Създаваме нови жилищни пространства, които са красиви, полезни и иновативни

Работим по няколко проекта, свързани с реновация на стари градски сгради в центъра на София. Сложният и дълъг процес, свързан със смяна на предназначението на тавански и други помощни помещения в обитаеми жилищни площи – тази дейност се отплаща с усещането за подобряване и модернизиране на градската среда.