0888 581 252 | 0885 751 014 | 0887 87 54 00
бул. Фритьоф Нансен 33, ет. 2, София

Контакти

КАНТОРА СОФИЯ

гр. София
бул. Фритьоф Нансен 33, ет. 2

Аниел Гочев | управител
Email:
aniel@sofia-property.com
Phone: 0888 581 252

Яна Петкова
Email:
iana@sofia-property.com
Phone:
0885 751 014

Преслав Вълчев
Email:
preslav@sofia-property.com
Phone:
0887 875 400

Пишете ни