0888 581 252 | 0885 751 014 | 0887 87 54 00
бул. Фритьоф Нансен 33, ет. 2, София

За нас

За нас

Кантора София разполага с малък екип от квалифицирани и компетентни професионални брокери, занимаващи се с десетилетия с тази дейност. За да улесни своите клиенти и с цел качествено завършване на всяка сделка или проект, когато е необходимо Кантора София ангажира и други тесни специалисти- адвокати, архитекти, строителни инженери, геодезисти и др.

Нашата визия

Стабилните позиции на Кантора София сред силната конкуренция в бранша се дължат на добрата организация на работата, спазване на високи стандарти за професионална етика и добри търговски практики, точно определяне на потребностите на клиентите и успешно финализиране на поетите задължения.

Нашите ценности

Извършвайки своята дейност Кантора София работи постоянно с чувствителна информация- финансово състояние, имотно състояние, лични данни, семейни връзки, конфиденциална търговска информация и др.

С ясно съзнание на важността на тази информация, агенцията държи особено на доверителните отношения със своите клиенти, болшинството от които се връщат отново при всеки случай на нужда от компетентно съдействие и помощ.

Над 25 години опит

Ние се грижим всеки наш клиент да намери това, което харесва!